SIOCLED :: peli siocled

hanes : y planhigyn : tempru : peli siocled

Beth yw dyffuniad pel siocled?**

Amrywiaeth ar siocled yw'r peli, wedi eu gwneud yn draddodiadol gyda siocled ganash yn eu canol wedi eu gorchuddio mewn siocled neu powdwr cocoa, fel arfer mewn siap pel, fel côn, neu mewn siap tro. Gall llenwadau eraill cael eu defnyddio yn lle y ganash: hufen, siocled wedi toddi, caramel, cnau, almwn, ceirios, neu ffrwythau melys amryw eraill, nougat, ffydj, neu toffi, mintus, briwsion siocled, marshmallow, ac yn boblogaidd iawn, liquor.

Beth yw hanes ac amrywiaeth y peli siocled?**

Cafodd y pel siocled ei greu yn wreiddiol gan M. Dufour yn Chambery, Ffrainc yn Rhagfyr 1895. Roedd y pel siocled gwreiddiol yn bel o anash wedi ei wneud i siocled a hufen a ga ei rholio yn aml mewn powdwr cocao. Cyrrhaeddon nhw gynulleidfa mwy eang gyda sefydliad y siop siocled Prestat yn Llundain gan Antoine Dufour yn 1902, sydd dal yn gwerthu peli siocled 'Napoleon III' i'r rysait gyrweiddiol.

Cafodd y peli siocled eu enw Saesneg 'truffle' ar ôl y ffwng truffle du oherwydd ei debygrwydd corfforol.

Mae yna nawr tri prif fath o beli siocled: y rhai o'r Amerig, o Ewrop, ac o'r Swisdir:

  • Mae'r pel siocled Americanaidd yn bel siap hanner-wy wedi ei orchuddio gyda siocled, yn gymysgedd o siocledau tywyll neu siocled llaeth gyda brasder menyn a, mewn rhai, olew cnau coco caled. Joseph Schmidt, gwneuthurwr siocled o San Ffransisco, a wnaeth ddechrau Joseph Schmidt Confections, sydd yn cael y clôd am eu creu yng nghanol y 1980au.

    • Mae'r amrywiaeth o Ganada ar y pel siocled o'r Amerig, o'r enw yr Harvey, yn cynnwys ychwanegiad briwsion craceri graham a menyn cnau.

  • Mae'r pel Siocled Ewropeaidd wedi ei wneud gyda triagl a sail o bowdwr cocoa, powdwr llaeth, brasderau, a chynhwysion eraill i greu cymysgedd fath olew-mewn-dwr.

  • Mae'r pel siocled o'r Swisdir wedi ei wneud gan cyfuno siocled wedi ei doddi gyda cymysgedd berwedig o hufen llaethog a menyn. Caf hwn ei arllwys i mewn i mowldiau i galedi cyn cael ei dorchu gan powdwr cocoa. Yn wahanol i'r ddau fath o beli siocled cynt, mae gan y rhain tymor bywyd byr iawn a rhaid eu bwyta o fewn rhai diwrnodau o'u gwneud.

Er nad oes dim cynhwysion llaethog yn ein peli siocled ni, meant yn agosaf i'r peli Swisdir.


** Daeth rhai o'r ysgrifen a'r lluniau o Wikipedia. Mae'r ysgrifen i gyd ar gael o dan telerau y Trwydded Dofennaeth Rhydd GNU.